Курси Intel 10 .Рефлексія.

МОДУЛЬ 1


Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання, а саме зрозуміти, що ми - вчителі майбутнього повинні удосконалювати свої навички. Адже комп`ютерна технологія дуже важлива для сучасного проведення уроку і нам необхідні знання , які удосконалюють всебічний напрямок для розвитку дітей.Ці знання я можу здобути на курсах"Intel - навчання для майбутнього."

МОДУЛЬ 2

Цей модуль допоміг проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі.

МОДУЛЬ 3

Цей модуль допоміг мені  повторити ,як правильно сформулювати ключове,тематичні,основні питання.Я ознайомилася з рекомендаціями по створенню малих груп серед учнів та зробила висновок,що кожен метод має право на існування  в залежності від мети,яку ставить перед собою вчитель на початку роботи над проектом.

МОДУЛЬ 4

За результатами опрацювання даного модуля я ознайомилася з особливостями оцінювання навчальних проектів.Даний модуль сприяв здійсненню мною самоосвітньої роботи  щодо застосування різноманіиних методів навчання та впевнена,приведе до позитивних зрушень в організації навчально - виховної діяльності.

МОДУЛЬ 5

Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести  використання Інтернет-ресурсів у процес навчання моїх учнів.З'ясувала шляхи використання Інтернету для проведення досліджень.Ознайомилася з прикладами оцінювання Інтернет-ресурсів та способами навчання цьому учнів.

МОДУЛЬ 6
Цей модуль ознайомив мене з проблемою безпечної роботи учнів в Інтернеті,дав мені зрозуміти,як застерегти учнів  від доступу до інформації.яка містить негативний вплив.Я навчилася використовувати сервіси для співробітництва.

МОДУЛЬ 7


Цей модуль допоміг мені оцінити складність виконання завдань дослідження з точки зору учнів та краще планувати їх діяльність у проекті.Зміст завдань не повинен бути занадто складним,має враховувати рівень базових знань учнів.

МОДУЛЬ 8

Цей модуль допоміг мені обдумати ,що означає "оцінювання,зосереджене на потребах учнів",а саме:
- обговорили ідеї з залучення учнів до процесу оцінювання;
- проаналізували з колегами,як самі проводимо оцінювання;
- доопрацювали плани оцінювання.

МОДУЛЬ 9

Завдяки цьому модулю,я навчилася:
- створювати приклади учнівських робіт та засоби їх оцінювання;
- аналізувати шляхи здійснення диференціації навчання учнів;
- почала планувати інструктивні матеріали для навчального проекту.

МОДУЛЬ 10

Цей модуль допоміг мені  з'ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів,а саме:
- обговорила з колегами те,як можна використовувати різні техніки постановки запитань;
- створила презентацію та інструкцію для того,щоб підтримати навчання,що будується навколо навчальних потреб учнів;
- створила план впровадження проекту;
- створила документ для фасилітації;
- визначила наявність усіх складових свого Портфоліо.

МОДУЛЬ 11

Цей модуль допоміг мені впевнитися в тому, що використання сучасних технологій приведе мене та моїх учнів до успіху. Програма Intel "Навчання для майбутнього" заохочує учителів широко впроваджувати в педагогічну практику саме проектні технології, здатні розвивати дослідницькі, пошукові, аналітичні вміння та навички учнів.1 комментарий: